toepassingen voor je eigen app

Omdat je zelf je functionaliteiten kunt kiezen, kun je een app van Business Apps inzetten voor uiteenlopende toepassingen. Laat processen efficiënter verlopen, zowel voor interne als externe communicatie!